Unde se depun actele pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului

Actele pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului se depun la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială (AJPIS) din cadrul Direcțiilor de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC).

În cazul în care domiciliul sau reședința solicitantului este în București, actele se depun la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Actele necesare pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului sunt următoarele:

Cererea tip, completată și semnată
Actul de identitate al solicitantului
Actul de identitate al copilului
Certificatul de naștere al copilului
Documentul care atestă suspendarea activității profesionale a solicitantului (contractul individual de muncă, adeverință de la angajator, certificat de înmatriculare în registrul comerțului etc.)
Documentul care atestă venitul net lunar pe membru de familie, din ultimele 12 luni anterioare datei depunerii cererii (declarație pe propria răspundere, adeverință de la angajator etc.)
Documentul care atestă domiciliul sau reședința solicitantului (certificat de înmatriculare, adeverință de la primărie etc.)
Cererea pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului poate fi depusă în termen de 6 luni de la nașterea copilului.

Indemnizația de creștere a copilului se plătește lunar, până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, sau până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, în cazul copilului cu dizabilități.

Valoarea indemnizației de creștere a copilului este de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară, în vigoare la data nașterii copilului.

Latest from Blog