Ordinul de protecție în cazul violenței în familie. Ce trebuie să știi despre el

Ordinul de protecție în cazul violenței în familie este o măsură provizorie, dispusă de un organ judiciar competent, care are ca scop prevenirea oricăror acte de violență împotriva unei persoane aflate în familie.

Condiții pentru emiterea ordinului de protecție

Ordinul de protecție poate fi emis în cazul în care se constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei persoane aflate în familie să fie pusă în pericol printr-un act de violență din partea unei alte persoane aflate în familie.

Acte de violență

Prin violență, în sensul Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, se înțelege orice acțiune sau inacțiune, săvârșită în mod direct sau indirect, cu vinovăție, care cauzează sau pune în pericol integritatea corporală, sănătatea, libertatea, demnitatea sau dezvoltarea fizică, psihică sau emoțională a unei persoane aflate în familie.

Măsuri dispuse prin ordinul de protecție

Prin ordinul de protecție se pot dispune următoarele măsuri:

Evacuarea agresorului din locuinţa comună sau interzicerea agresorului de a se apropia de locuinţa victimei. Interzicerea agresorului de a se apropia de victimă, de copiii acesteia sau de alte persoane aflate în îngrijirea victimei. Interzicerea agresorului de a comunica cu victima, cu copiii acesteia sau cu alte persoane aflate în îngrijirea victimei, prin orice mijloace. Interzicerea agresorului de a se apropia de locul de muncă al victimei. Obligarea agresorului de a preda armele deținute. Obligarea agresorului de a se supune unor programe de consiliere sau terapie. Orice altă măsură necesară pentru protejarea victimei.

Procedura de obținere a ordinului de protecție

Persoana care se consideră victimă a violenței în familie poate solicita emiterea ordinului de protecție la instanțele de judecată de la locul unde se află agresorul sau victima, la poliție sau procuratură.

În cazul în care cererea este formulată la poliție, aceasta este transmisă de îndată instanței de judecată competente. Instanța de judecată este obligată să se pronunțe asupra cererii de emitere a ordinului de protecție în termen de 24 de ore de la înregistrarea acesteia.

Efectele ordinului de protecție

Ordinul de protecție este executoriu de îndată și are o valabilitate de 5 zile. În acest interval, instanțele de judecată sunt obligate să judece fondul cauzei și să pronunțe o hotărâre definitivă.

Hotărârea definitivă de emitere a ordinului de protecție are o valabilitate de 6 luni, dar poate fi prelungită de instanță, la cererea persoanei protejate, pentru motive temeinice.

Sancțiuni pentru nerespectarea ordinului de protecție

Nerespectarea ordinului de protecție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Concluzie

Ordinul de protecție este o măsură importantă de protecție a victimelor violenței în familie. Prin intermediul acestuia, victimele pot fi protejate de agresor și pot avea timp să ia măsuri pentru a-și asigura siguranța și a-și reconstrui viața.

Latest from Blog