Homeschooling în România. Ce prevede legislația prin școala de acasă

În România, legislația privind homeschooling-ul, cunoscut și sub denumirea de “școală de acasă” sau “educație în familie”, este reglementată de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5567/2011.

Potrivit legislației românești, educația obligatorie se realizează, în principiu, în instituțiile de învățământ preuniversitar (școli, licee, școli profesionale etc.). Cu toate acestea, există posibilitatea ca părinții sau tutorii legali să opteze pentru homeschooling, în anumite condiții.

Iată principalele prevederi legale privind homeschooling-ul în România:

  1. Autorizația: Părinții sau tutorii legali care doresc să practice homeschooling-ul trebuie să obțină o autorizație din partea inspectoratului școlar județean. Autorizația este valabilă pentru o perioadă de doi ani și poate fi reînnoită.
  2. Motivele pentru practicarea homeschooling-ului: Motivele acceptate pentru practicarea homeschooling-ului sunt: motive de sănătate (boli cronice, alergii severe etc.), motive religioase sau convingeri speciale, motive legate de activități artistice sau sportive de performanță sau motive în cazul copiilor care sunt actori de film, televiziune sau teatru.
  3. Planul de învățământ: Părinții sau tutorii legali care doresc să practice homeschooling-ul trebuie să prezinte un plan de învățământ pentru copilul lor. Acest plan trebuie să cuprindă conținutul și metodele de predare, resursele educaționale utilizate și modul de evaluare a progresului copilului.
  4. Evaluarea progresului: Copiii educați prin homeschooling trebuie evaluați periodic. Părinții sau tutorii legali trebuie să prezinte inspectoratului școlar județean un portofoliu care conține documente care atestă progresul copilului (lucrări, teste etc.), precum și rezultatele obținute la examenele naționale.
  5. Interacțiunea cu școala: Copiii care sunt educați prin homeschooling trebuie să participe la activități educaționale organizate de școlile de stat sau particulare, precum și la examenele naționale pentru evaluarea finală a claselor a VIII-a și a XII-a.

Este important de menționat că procedurile specifice homeschooling-ului pot varia în funcție de deciziile și interpretările inspectoratelor școlare județene, iar reglementările legale se pot modifica în timp. Prin urmare, este indicat ca părinții sau tutorii legali interesați să se informeze direct la nivel local și să solicite informații actualizate privind procedurile specifice homeschooling-ului în România.

Latest from Blog