Aspecte legale privind prevenirea separării copilului de familie în România

Sunteți în căutarea unor informații privind prevenirea separării copilului de familie în România? Iată câteva aspecte legale bine de știut!

Cadrul legal:

Legea nr. 272/2004 privind protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie; Codul civil; Codul de procedură civilă; Hotărârile Guvernului și ordinele ministrului muncii și solidarității sociale; Normele metodologice de aplicare a legilor din domeniul protecției copilului.

Principii fundamentale:

Interesul superior al copilului;
Dreptul copilului la viață, supraviețuire și dezvoltare;
Dreptul copilului de a fi crescut și educat în propria familie;
Menținerea relațiilor dintre copil și părinții săi;
Intervenția minimă necesară;
Sprijinirea familiei în exercitarea funcției parentale.

Măsuri de prevenire a separării copilului de familie:

Evaluarea inițială a situației copilului și familiei;
Planificarea individualizată de servicii;
Sprijin material și financiar pentru familie;
Consiliere psihologică și socială;
Servicii de educație parentală;
Mediere familială;
Sprijin pentru integrarea copilului în familie după o perioadă de plasament.

Autorități responsabile:

Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Drepturile Copilului (ANPDCPC);
Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județe și municipiul București;
Serviciile publice de asistență socială din localități.

Proceduri legale:

Procedura de evaluare a situației copilului și familiei;

Procedura de elaborare a planului individualizat de servicii;
Procedura de plasament al copilului în afara familiei;
Procedura de reintegrare a copilului în familie.

Drepturile părinților:

Dreptul de a fi informați cu privire la situația copilului lor;
Dreptul de a participa la evaluarea situației copilului și familiei;
Dreptul de a elabora planul individualizat de servicii;
Dreptul de a contesta măsurile luate de către autoritățile competente;
Dreptul de a fi sprijiniți în exercitarea funcției parentale.

Drepturile copilului:

Dreptul de a fi informat cu privire la situația sa;
Dreptul de a fi ascultat și de a-și exprima opinia;
Dreptul de a fi protejat de orice formă de violență, abuz, neglijare sau exploatare;
Dreptul de a menține relațiile cu părinții și familia sa;
Dreptul de a fi crescut și educat într-un mediu familial stabil și armonios.

Recomandări:

Informați-vă cu privire la drepturile dumneavoastră și ale copilului dumneavoastră. Solicitați sprijin de la autoritățile competente dacă vă aflați într-o situație dificilă. Colaborați cu autoritățile competente pentru a găsi cele mai bune soluții pentru copilul dumneavoastră.
Separarea copilului de familie este o măsură extremă care trebuie luată doar în ultima instanță. Este important să se ia toate măsurile posibile pentru a menține copilul în familia sa.

 

Latest from Blog