Acte necesare în România pentru a face carte de identitate copilului

Pentru a obține o carte de identitate pentru un copil în România, vei avea nevoie de următoarele acte și documente:

Iată actele necesare obținerii CI:

  1. Cerere de eliberare a cărții de identitate pentru copil: Acesta este un formular standard care trebuie completat. Puteți obține acest formular de la primărie sau de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.
  2. Certificatul de naștere al copilului: Acest document confirmă nașterea copilului și trebuie să fie obținut de la Primăria în care a avut loc nașterea sau de la serviciul de Stare Civilă din localitatea respectivă.
  3. Cărțile de identitate ale părinților: Ambele cărți de identitate ale părinților copilului trebuie să fie prezentate pentru a confirma identitatea părinților.
  4. Certificatul de căsătorie al părinților (dacă este cazul): Dacă părinții copilului sunt căsătoriți, este necesară prezentarea certificatului de căsătorie.
  5. Fotografii recente: De obicei, este necesară o fotografie recentă a copilului, cu dimensiuni specifice pentru documentele de identitate.
  6. Dovada rezidenței: Unele primării pot solicita o dovadă a rezidenței copilului, cum ar fi un act de proprietate al părinților.
  7. Taxa de emitere a cărții de identitate: Este necesar să plătiți o taxă pentru eliberarea cărții de identitate a copilului.
  8. Declarație pe propria răspundere cu privire la alegerea numelui: Părinții trebuie să completeze o declarație cu privire la numele pe care copilul îl va purta în cazul în care există opțiuni multiple.

Este important să mergi la Primărie sau cu Serviciul de Evidență a Persoanelor pentru a obține informații specifice cu privire la procedura și actele necesare.

Latest from Blog